Lékárny - veřejné i nemocniční

Veřejné a nemocniční lékárny v České republice mají povinnost dle Směrnice EU 2011/62 / EU - také nazývané Směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD) - ověřit a odepsat léčivé přípravky z národního úložiště.   

K tomuto účelu je nezbytné, aby lékárny měli své informační systémy upravené tak, aby jim umožnily připojení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Další podrobnosti o povinnostech lékárníků jsou uvedeny např. v prezentaci Shrnutí dozorových požadavků a legislativně právních konsekvencí SÚKL.pdf a dalších dokumentech, vztahujících se k problematice FMD.

Registrační proces koncového uživatele nezbytný k připojení do národního systému pro ověřování pravosti léčiv, je popsán v podrobném návodu k registraci (viz dokument níže "Registrace koncového uživatele do NSOL.pdf"). 

Podrobný uživatelský návod k NSOL - zde

NOOL nepožaduje žádné platby za registraci či užívání NSOL lékárnami, nemocnicemi či jinými subjekty, ověřujícími pravost léčivých přípravků.


NOOL od roku 2020 provozuje Systému pro správu alertů (Czech Alert Management System - CZAMS), který prostřednictvím API nebo webového rozhraní nabízí možnost rychlého a pohodlného řešení alertů. Více informací o funkcionalitách AMS naleznete v sekci "Správa alertů".


Odpovědi na nejčastější otázky najdete na tomto webu v sekci "Důležité informace/Q&A".


Aplikace pro nouzovou verifikaci (EVA) 

poskytuje dočasné řešení pro ověřování léčiv v případě, že jsou problémy v systém NSOL nebo vlastní ověřovací aplikace nefunguje. Přístup do aplikace vyžaduje pouze klávesnici, podporovaný webový prohlížeč a připojení k internetu. EVA slouží pro ověření a vyřazení balení léčivých přípravků. Není zde podpora čtecího zařízení a aplikace by neměla být používána jako stálá náhrada plnohodnotného systému. Pro používání EVA je nutné mít schválený uživatelský účet v NSOL, u kterého byl již dokončený registrační proces.

link: https://eva-cz.nmvo.eu


Doporučení pro společnosti s distribučním oprávněním, za které léčivé přípravky smluvně ověřuje třetí strana:

Možnosti ověřování třetí stranou a konkrétní návod k řešení najdete níže: "Návod-ověřování třetí stranou.pdf".


Dokumentace:

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.