IT SPOLEČNOSTI

SYSTÉM PRO SPRÁVU ALERTŮ

Systém pro správu alertů (Czech Alert Management System - CZAMS) je podpůrný systém k Národnímu systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Účelem tohoto systému je usnadnit administrativu, spojenou s vyšetřováním alertů a napomoci automatizaci celého procesu investigace. V konečném důsledku pak systém napomáhá ke snížení počtu „falešných“ podezření na možný padělek.

Koncový uživatel (lékárna, distributor) může zjistit údaje o alertech, které vznikly v provozovnách jeho organizace dvěma způsoby:

1. Webové rozhraní pro správu alertů

Určeno pro spíše větší organizace s více provozovnami (mohou jej ale používat všichni koncoví uživatelé NSOL). Jedná se o uživatelsky přívětivé webové rozhraní, kde lze získat přehled o aktuálním stavu vyšetřování všech alertů, vzniklých na všech pracovištích organizace. V případě požadavku MAHa na doplňující údaje, je možné mu je anonymně odeslat, ev. rozporovat situaci, kdy MAH posoudil alert, jako alert, vzniklý díky chybě koncového uživatele.

2. Přímá API komunikace

Integrace vlastního ověřovacího FMD řešení (zpravidla v rámci lékárenské nebo skladové aplikace) se systémem pro správu alertů, provozovaným NOOLem, pomocí API komunikace.

Lze využít odpovědí na dotazy jak na jednotlivý alert, tak na více alertů (jedná se zejména o situaci, kde je léčivý přípravek v 14 denní „karanténě“ a koncový uživatel ověřuje před vrácením distributorovi stav alertu, apod.). Lze zadat i dotaz, zda léčivý přípravek není na seznamu výjimek, odeslat anonymně zprávu či foto MAH, apod.

Pro společnosti, vytvářející software pro koncové uživatele, je možné zřídit vývojový účet. S tímto účtem se lze přihlásit pouze do testovacího prostředí (týká se to jak webového rozhraní, tak samotného API). Po přihlášení si musí zvolit za jakého koncového uživatele v rámci testovacího prostředí budou vystupovat (pokud nezvolí, pak nebudou mít oprávnění v přístupu k žádnému alertu ani zprávě).

Do testovacího prostředí a vývojového prostředí se pravidelně každou noc nahrává kopie produkčních dat. Testovat lze tedy na reálných datech uživatele. Změny v testovacím a vývojovém prostředí nijak neovlivňují data v produkční databázi, lze je tedy libovolně měnit. Každou noc jsou ale data přepsána, s tím je nutné v rámci testování počítat. 

 

REGISTRACE:

Žádost o připojení do Systému pro správu alertů zasílejte na adresu it@czmvo.cz.

 

DOKUMENTACE:

Uživatelský návod pro webové rozhraní pro koncové uživatele

Uživatelský návod pro webové rozhraní pro MAH/OBP

Technická dokumentace pro vývojáře – popis API

R7.B - Změnová informace

R7.A - Změnová informace 

R6.0 - Změnová informace 

R5.0 - Změnová informace 

R4.2 - Změnová informace 

R4.1 - Změnová informace 

R4.0 - Změnová informace 

R4.0 - Změnová informace 

R2.4 - Změnová informace 

R2.3 - Změnová informace 

R2.2 - Změnová informace

R2.1 - Změnová informace 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.