Padělané léčivé přípravky představují vážnou hrozbu pro zdraví jejich uživatelů. V rámci iniciativy Evropské komise byl proto zahájen projekt ochrany legálního dodavatelského řetězce před padělanými léčivy.
Dnem 9. února 2019 vstoupila v platnost povinnost ověřovat pravost léčiv sejmutím dvourozměrného kódu před jejich výdejem pacientovi. V ČR je za implementaci a provozování systému pro ověřování pravosti léčiv odpovědná nezisková organizace Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv z. s. (NOOL).
Spolek NOOL vznikl ve spolupráci 5 asociací:
- AEDL – Asociace evropských distributorů léčiv
- AIFP – Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
- AVEL – Asociace velkodistributorů léčiv
- ČAFF – Česká asociace farmaceutických firem
- ČLnK – Česká lékárnická komora

Aktuality

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.