VÝROBCI – MAH – PARALELNÍ DOVOZCI

SYSTÉM PRO SPRÁVU ALERTŮ

Systém pro správu alertů (Czech Alert Management System - CZAMS), provozovaný NOOL, je podpůrný systém k Národnímu systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Účelem tohoto systému je usnadnit administrativu, spojenou s vyšetřováním alertů a napomoci automatizaci celého procesu investigace. V konečném důsledku pak systém napomáhá ke snížení počtu „falešných“ podezření na možný padělek.

MAH/OBP může zjistit údaje a vyšetřovat alerty, které vznikly nad jeho léčivými přípravky třemi způsoby

A. Webové rozhraní Systému pro správu alertů

Webové rozhraní umožňuje snadnou správu alertů, exporty do csv či xlsx, různé filtry, apod. CZAMS nabízí práci se skupinami alertů (přidávání, odebíraní alertů ze skupin), hromadné operace nad alerty (uzavírání, požadavky na doplňkové informace, apod.). Výhodou je i rychlá anonymní přímá komunikace s koncovým uživatelem či "chat s NOOL" přímo v prostředí CZAMS. MAH/OBP může spravovat alerty více MAH v rámci organizace/skupiny. Uživatel si také spravuje konfirmační i varovné systémové notifikace (určuje si sám, kdo a jaké notifikace bude dostávat). 

B. API komunikace

Integrace vlastního systému pro správu alertů uživatele se Systémem pro správu alertů pomocí API komunikace. Pomocí odpovědí na dotazy lze získat informace o jednotlivých alertech i skupinách alertů, měnit jejich stav, požadovat po koncovém uživateli anonymně doplňkové informace, atd. 

C. Jednorázový omezený přístup k alertu

Pokud vznikne alert na léčivý přípravek na MAH, který není doposud registrován v CZAMS, systém automaticky vygeneruje odkaz, který je zaslán na příslušnou e-mailovou adresu (adresy). Odkaz je aktivní 90 dní. Během této doby může MAH/OBP v CZAMS s alertem pracovat, jako by byl připojeni do plného prostředí. Správa však je omezena pouze na konkrétní alert, ke kterému byl jednorázový přístup vygenerován, nelze tedy například uzavírat alerty  hromadně či komunikovat hromadně s dalšími účastníky investigace (koncový uživatel, NOOL).

Pro úplný přístup k alertům s využitím mnoha užitečných funkcí, vám velmi doporučujeme připojení do uživatelsky příjemného prostředí CZAMS.

 

REGISTRACE:

Žádost o primární připojení do CZAMS (webové rozhraní či API) zasílejte na adresu registrace@czmvo.cz. Vlastní správu uživatelů včetně správy notifikací si poté v CZAMS provádíte již sami. 

 

VIDEONÁVOD -  Systém notifikací a eskalací 

 

DOKUMENTACE:

Uživatelský návod pro webové rozhraní pro MAH/OBP

Uživatelský návod pro jednorázový omezený přístup k alertu pro MAH/OBP

Technická dokumentace pro vývojáře – popis API

R7.B - Změnová informace

R7.A - Změnová informace

R6.0 - Změnová informace 

R5.0 - Změnová informace 

R4.2 - Změnová informace 

R4.1 - Změnová informace 

R4.0 - Změnová informace 

R2.4 - Změnová informace 

R2.3 - Změnová informace 

R2.2 - Změnová informace

R2.1 - Změnová informace

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.