Četl jsem a souhlasím
Provozovatelem těchto internetových stránek je NOOL, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

VÝROBCI – MAH – PARALELNÍ DOVOZCI

NOOL SYSTÉM SPRÁVY ALERTŮ

Systém pro správu alertů provozovaný NOOLem, je podpůrný systém k Národnímu systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Účelem tohoto podpůrného systému je usnadnit administrativu, spojenou s vyšetřováním alertů a napomoci automatizaci celého procesu investigace. V konečném důsledku pak systém napomáhá ke snížení počtu „falešných“ podezření na možný padělek.

MAH/OBP může zjistit údaje a vyšetřovat alerty, které vznikly nad jeho léčivými přípravky aktuálně třemi způsoby

A. Přímá NOOL API komunikace

Integrace vlastního systému pro správu alertů uživatele se systémem pro správu alertů provozovaným NOOLem pomocí API komunikace. Pomocí odpovědí na dotazy lze získat informace o jednotlivých alertech i skupinách alertů, měnit jejich stav, požadovat po koncovém uživateli anonymně doplňkové informace, atd.

B. NOOL webové rozhraní pro správu alertů

Pro uživatele, kteří nemají vlastní systém pro správu alertů, nebo jim přímou integraci nedovolují pravidla jejich organizace, je k dispozici přístup do systému pro správu alertů NOOL pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní. Webové rozhraní umožňuje snadnou správu alertů, exporty do csv či xls, různé filtry apod. Součástí je i práce se skupinami alertů (přidávání, odebíraní alertů ze skupin), hromadné operace nad alerty (uzavírání, požadavky na doplňkové informace, apod.). MAH také může požádat o účet pro více MAHů v rámci organizace/skupiny.

C. Odpověď na automaticky NOOLem zasílaný „klikací“ e-mail.

Původní dočasný systém, kdy MAH spravuje alerty pomocí odpovědního e-mailu. Tento systém ale nebude již dále rozvíjen a připravuje se jeho ukončení.

REGISTRACE:

Žádost o primární připojení do NOOL webového rozhraní či NOOL API zasílejte na adresu registrace@czmvo.cz. Vlastní správu uživatelů si poté provádíte již sami. 

Upozornění: zájemci bude nejprve zpřístupněno testovací prostředí a teprve následně (po e-mailovém potvrzení MAHA) i prostředí produkční – v ten moment dojde k vypnutí zasílání „klikacích“ e-mailů. Nelze používat oba systémy současně!

DOKUMENTACE:

Uživatelský návod pro webové rozhraní pro MAHY

Technická dokumentace pro vývojáře – popis API

AMS workflov + číselník stavů alertů

R4.0 - Změnová informace 

R2.4 - Změnová informace 

R2.3 - Změnová informace 

R2.2 - Změnová informace

R2.1 - Změnová informace

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2021 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.