VÝROBCI – MAH – PARALELNÍ DOVOZCI

NOOL SYSTÉM SPRÁVY ALERTŮ

Systém pro správu alertů provozovaný NOOLem, je podpůrný systém k Národnímu systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Účelem tohoto podpůrného systému je usnadnit administrativu, spojenou s vyšetřováním alertů a napomoci automatizaci celého procesu investigace. V konečném důsledku pak systém napomáhá ke snížení počtu „falešných“ podezření na možný padělek.

MAH/OBP může zjistit údaje a vyšetřovat alerty, které vznikly nad jeho léčivými přípravky třemi způsoby

A. Webové rozhraní Systému pro správu alertů

Webové rozhraní umožňuje snadnou správu alertů, exporty do csv či xlsx, různé filtry, apod. AMS nabízí práci se skupinami alertů (přidávání, odebíraní alertů ze skupin), hromadné operace nad alerty (uzavírání, požadavky na doplňkové informace, apod.). Výhodou je i rychlá anonymní přímá komunikace s koncovým uživatelem či "chat s NOOL" přímo v prostředí AMS. MAH může spravovat alerty více MAHů v rámci organizace/skupiny. Uživatel si také spravuje konfirmační i varovné systémové notifikace (určuje si sám, kdo a jaké notifikace bude dostávat). 

B. API komunikace

Integrace vlastního systému pro správu alertů uživatele s NOOL Systémem pro správu alertů pomocí API komunikace. Pomocí odpovědí na dotazy lze získat informace o jednotlivých alertech i skupinách alertů, měnit jejich stav, požadovat po koncovém uživateli anonymně doplňkové informace, atd. 

C. Jednorázový omezený přístup k alertu

Systém tzv. klikacích mailů s odkazy byl 28. července 2022 ukončen a nahrazen jednorázovými omezenými přístupy do Systému pro správu alertů (AMS NOOL). 

Jakmile vznikne alert na léčivý přípravek na MAH, který není doposud registrován v AMS NOOL, systém automaticky vygeneruje odkaz, který bude zaslán na příslušnou e-mailovou adresu (adresy). Odkaz je aktivní 90 dní. Během této doby budete moci v AMS NOOL s alertem pracovat, jako byste byli připojeni do plného prostředí. Správa však bude omezena pouze na konkrétní alert, ke kterému byl jednorázový přístup vygenerován.

Pro úplný přístup k alertům s využitím mnoha užitečných funkcí, vám i nadále velmi doporučujeme připojení do ostrého prostředí AMS NOOL.

 

REGISTRACE:

Žádost o primární připojení do AMS (webové rozhraní či API) zasílejte na adresu registrace@czmvo.cz. Vlastní správu uživatelů včetně správy notifikací si poté v AMS provádíte již sami. 

 

DOKUMENTACE:

Uživatelský návod pro webové rozhraní pro MAH/OBP

Uživatelský návod pro jednorázový omezený přístup k alertu pro MAH/OBP

Technická dokumentace pro vývojáře – popis API

R6.0 - Změnová informace 

R5.0 - Změnová informace 

R4.2 - Změnová informace 

R4.1 - Změnová informace 

R4.0 - Změnová informace 

R2.4 - Změnová informace 

R2.3 - Změnová informace 

R2.2 - Změnová informace

R2.1 - Změnová informace

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.