Tisková zpráva

 V Praze, dne 13. července 2017

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) vybrala společnost Solidsoft Reply jako dodavatele národního IT systému pro ověřování pravosti léčiv

Od února 2019 bude na všech lécích na předpis povinně nový dvourozměrný kód, prostřednictvím něhož se při výdeji bude ověřovat pravost balení. Systém ověřování pravosti léčiv, vyžadovaný evropskou legislativou, zavádí v ČR nově založená Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL). Ta aktuálně vybrala dodavatele IT řešení.

V tendru na komplexní zakázku zahrnující implementaci a 5 let provozu národního informačního systému zvítězila společnost Solidsoft Reply, která působí na trhu od roku 1993 a specializuje se na cloudová řešení. Je certifikovaným „zlatým“ partnerem Microsoftu, pro svá řešení využívá platformu Microsoft Azure. Je jedním z takzvaných „blueprint providerů“, tedy společností doporučených Evropskou organizací pro ověřování léčiv (European Medicines Verification. Organisation – EMVO) pro realizaci IT řešení pro systém ověřování pravosti léčiv v jednotlivých státech.

„Řešení nabídnuté společností Solidsoft Reply jsme vyhodnotili jako efektivní, přesně splňující legislativní požadavky a přitom ne přehnaně složité. Věříme, že nový systém zvýší důvěryhodnost celého distribučního řetězce v očích pacientů a zamezí tomu, aby do distribučního řetězce pronikla zfalšovaná léčiva, ale také například léčiva odcizená,“ uvedl předseda představenstva NOOL Mgr. Jakub Dvořáček, MHA.

Národní systémy pro ověřování pravosti léčiv budou napojeny na evropský centrální systém, takzvaný „hub“. I ten dodává a nadále bude provozovat společnost Solidsoft Reply. Česká republika tak má jistotu, že národní systém bude s tím evropským kompatibilní.  

Celý projekt je v podstatě bezprecedentní: Evropská unie vytvořila regulační požadavek a jeho realizaci a financování ponechala na regulovaných subjektech, v tomto případě farmaceutickém průmyslu, distributorech léčiv a lékárnách. Naprostou většinu nákladů na zavedení systému nesou na svých bedrech farmaceutické společnosti sdružené v AIFP a ČAFF. Velké finanční náklady související s provozem systému čekají lékárny –  nákup scannerů, úpravy lékárenských programů a navýšení personálu vzhledem k nárůstu administrativy.   

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.