Proces registrace IT software poskytovatelů

Všichni IT poskytovatelé informačních systémů, kteří chtějí připojit své řešení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL), musí absolvovat registrační a certifikační proces u společnosti Solidsoft Reply a u NOOL

Hlavní kroky procesu: 

  • Podepsat Dohodu o mlčenlivosti (NDA) se společností Solidsoft Reply (ta zajišťuje dodávku IT řešení pro NSOL). NDA si můžete stáhnout pod tímto článkem.
  • Scan podepsané NDA pošlete přímo na support Solidsoft Reply pro ČR: czmvo.support@reply.com, v kopii na NOOL, it@czmvo.cz
  • Solidsoft Vám po té zpřístupní jejich suportní portál (NMVS Developer Portal), který obsahuje informační databázi, technické specifikace, kódy i další informace potřebné pro naprogramování nových funkcionalit Vašeho informačního systému. Budou Vás přímo kontaktovat, vytvářejí vždy jeden účet pro jednu společnost.
  • Z NOOLu Vám po obdržení NDA také zašleme přístupové údaje do našeho diskusního portálu FreedCamp,  Zde jsou uvedeny potřebné základní informace a také zde můžete získat další cenné zkušenosti od ostatních SW firem, které nabízejí řešení pro projekt FMD. Na vyžádání vám také zašleme videozáznamy z IT workshopu, který firma Solidsoft Reply spolu s  NOOL uspořádala pro SW společnosti.
  • V NMVS Developer Portal budete mít přístupné testovací integrační prostředí (CZMVSITE), ve kterém budete testovat požadované nové funkcionality (zejména komunikační).
  • S veškerými technickými dotazy se obracejte na suport Solidsoft Reply (v AJ). Jsou připraveni poskytnout kompletní technický support  prostřednictvím jejich online podpory (12 x 6). https://solidsoft.freshservice.com/support/home.
  • Jakmile budete mít Váš systém upraven, požádáte Solidsoft Reply o zahájení tzv. self-certifikačního procesu, ti Vám zašlou tzv. self-certifikační Test Book. Od nás si vyžádáte přístup do kvalifikačního prostředí (CZMVS - IQE). Zde projdete certifikačním testem, který ověří způsobilost Vašeho řešení pro nasazení v rámci projektu FMD.
  • NOOL obdrží od SolidSoftu podklady z Vašeho testování, ověří je a vystaví Vám Certifkační osvědčení. Po té  již můžete nabízet Vašim klientům Vaše SW řešení pro projekt FMD. 

Doporučujeme také sledovat náš web, který průběžně aktualizujeme.

V případě dalších dotazů, podnětů a připomínek můžete také kontaktovat náš suport: it@czmvo.cz. 

 

SW poskytovatelé neplatí NOOLu žádné poplatky.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.