Aktuální informace o vývoji situace se zpomalením až nedostupností NSOL v minulých dnech

Ověřování přípravků v národním systému bylo v posledních dnech významně omezeno, případně zcela přerušeno. První incident podobného druhu se objevil 10. dubna 2019. Poté se problém vyskytl ještě několikrát, situace gradovala od středy 22. května 2019, kdy byla nedostupností systému postižena většina koncových uživatelů.

S výjimkou tříhodinového výpadku ve středu 22. 5. 2019 nebyl provoz systému přerušen, respektive v rámci monitoringu byly jeho komponenty dostupné. U koncových uživatelů však docházelo k prodlužování doby odezvy až na desítky sekund a následovala nedostupnost pro prodloužení doby odezvy (tzv. timeout). Tato nemožnost ověřit léčivý přípravek se týkala zhruba jednoho ze dvou až tří balení. Problémy zaznamenávali různí koncoví uživatelé s odlišnými IT systémy.

Od eskalace potíží s ověřováním probíhalo intenzivní zjišťování možných příčin problémů systému. Zpočátku nebylo jasné, odkud problém pochází, proto se prověřovala celá řada hypotéz: od chyby v aplikaci, přes problémy v infrastruktuře až po cílený útok.

Přesnou příčinu stále neznáme, ale v pondělí 27. května se podařilo lokalizovat oblast v hlavní databázi, která generovala problémy. Chyba je zřejmě v modulu rozdělujícím zátěž na jednotlivé nódy (uzly), případně v kombinaci s kódem uzlů.

Po tomto zjištění byly provedeny úpravy v konfiguraci řešení, takže služba je nyní dostupná a je možné (od 27. 5. časných odpoledních hodin) normálně ověřovat.

Zkoumání příčiny nepotvrdilo, že by se jednalo o útok, nebo chybné používání systému.

Po re-deploymentu rovněž byly provedeny výkonnostní testy, které prokázaly, že národní systém je schopen zvládnout mnohem větší zátěž, než aktuálně generuje Česká republika.

Dále probíhá revize kódů a simulace v testovacím prostředí k odhalení přesné příčiny, aby bylo možné chybu opravit ev. provést změny k její eliminaci.

 

Tento incident byl jistě nepříjemný, nicméně při jeho řešení došlo k prověření reaktivity a spolupráce účastníků, které vedly a dále budou využity k efektivní identifikaci závady.

Tým NOOL děkuje všem, kdo na řešení problému spolupracují a poskytují informace. Současně se omlouváme za komplikace, které poruchou systému lékárníkům vznikly.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.