Automatické uzavírání alertů, starších než 1 rok

Víte, že alerty jsou nyní po 1 roce od vzniku automaticky uzavírány v AMS?

Po vzájemné dohodě mezi SÚKL a NOOL jsme přistoupili k automatickému uzavírání všech alertů, které jsou starší než 1 rok a nebyly uzavřeny ze strany KU ani MAH, navzdory množství upozornění odeslaných z AMS.

Rádi bychom však připomněli, že každý alert by měl být řádně prošetřen a uzavřen. Nespolupracující subjekty budou i nadále hlášeny v pravidelných měsíčních intervalech na SÚKL

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.