Balení nelze ověřit – uzavření alertu

Víte, že informaci, jak naložit s balením, které nelze ověřit, najdete přímo pod alertem v Systému pro správu alertů NOOL (AMS )?

Alerty vztahující se k balení, která nelze ověřit, zpravidla MAH přímo uzavře v AMS jako „06c - Uzavřeno - MAH chyba – Neopraveno“, případně vydá pokyn k vrácení balení zpět distributoroviAlert se tak automaticky uzavře volbou „Chyba MAH/OBP. Nelze opravit - nelze znovu ověřovat. Balení vraťte dodavateli s označením ID Výstrahy.“ 

Taková balení může lékárna ihned vyjmout z karantény a vrátit zpět svému dodavateli. Jako důvod vratky doporučujeme uvádět výše uvedené skutečnosti, tzn., že balení nelze ověřit a MAH dal instrukci k jeho vrácení, případně informaci, že alert na dané balení je uzavřen stavem: „06c - Uzavřeno - MAH chyba – Neopraveno“

Při příjmu reklamace si distributor potvrdí informaci uvedenou lékárnou, tj. že balení skutečně nelze ověřit. Pokud vznikne další alert, může vzápětí distribuce dotčené balení vrátit zpět svému dodavateli. 

Upozorňujeme, že v těchto případech není žádoucí ověřovat balení opakovaně, jelikož pokaždé vznikne nový alert.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.