Dva roky probíhá ověřování léčiv proti padělkům

Povinnost ověřovat pravost léčiv na předpis již platí od 9. února 2019 v celé EU. Všichni, kdo jsou zapojeni do ověřování pravosti léčiv, tedy celá Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL), Státní ústav pro kontrolu léčiv, držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků (MAH), ale především lékárníci a distributoři mají důvod k oslavám!

Česko patří k zemím, kde jsou do systému připojeny všechny lékárny. Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) funguje bez výpadků, a navíc hlásí stále se snižující počet výstrah (alertů), který patří k nejnižším v EU. Vyšetřovat, řešit a uzavírat výstrahy pomáhá lékárníkům i držitelům rozhodnutí o registraci léčivých přípravků Systém správy alertů, který vyvíjí a provozuje NOOL.

První výročí jsme loni oslavili tiskovou konferencí, druhé letos zastínila jiná témata, především COVID-19 a problémy kolem vakcinace. I v této zvláštní době má ověřování pravosti léčiv veliký význam, protože právě doba neklidu představuje vyšší riziko pro vstup padělků na evropský trh.

Díky všem zúčastněným se však daří český trh s léčivými přípravky udržovat v bezpečí.

Do třetího roku přejeme všem „připojeným“ pevné zdraví a hodně optimismu.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.