Foto balení je nejlepší pomocník při investigaci alertu

Víte, že foto balení je nejlepší pomocník při investigaci alertu?

Každý alert, který vznikne v systému NSOL, představuje pro MAH potenciální podezření na padělek. Na začátku šetření má MAH k dispozici pouze data ze systému, tj. hodnoty jedinečného identifikátoru, který se nepodařilo v systému ověřit, a několik dalších údajů. Často proto dochází k situacím, kdy MAH potřebuje k šetření nějaké další informace, např. fotodokumentaci. V takovém případě nejlépe poslouží foto jedinečného identifikátoru, ideálně celého balení, jehož ověření vyvolalo alert.

Koncoví uživatelé se někdy mylně domnívají, že vhodným dokladem o pravosti je snímek obrazovky, tzv. printscreen z lékárenského informačního systému. Tento dokument však k posouzení podezřelého balení obvykle nestačí. Při žádosti o doplňující informace tak proto prosím vždy poskytněte fotku balení a v komunikaci rovněž uvádějte identifikátor alertu (CZ-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX).

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.