ID alertu

Víte, že uvedení ID alertu do komunikace s NOOL významně urychluje celý proces šetření?

Každý alert, který vznikne v NSOL, má své specifické identifikační číslo, tzv. UPRC (Unique Pack Return Code), díky kterému můžeme ihned určit např. místo a čas vzniku, název přípravku, držitele rozhodnutí o registraci a další potřebné informace.

Tento údaj je pro nás také velmi důležitý pro další komunikaci spojenou s vyšetřováním příčiny vzniku alertu. 

Identifikační číslo alertu tvoří textový řetězec, kde první dvě písmena značí trh, který jej vygeneroval. V České republice se nejčastěji setkáte s tvarem CZ-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx. Takový alert vznikl v českém systému. Pokud jsou písmena jiná, alert vznikl v cizím systému při tzv. intermarket transakci. To znamená, že pro daný přípravek nejsou dostupná data v českém úložišti, a proto byl požadavek odeslán do zahraničního systému, který však požadovanou operaci z nějakého důvodu nemohl provést. Alert vždy přestavuje potenciální případ padělání na českém území a musí proto být řádně vyšetřen bez ohledu na to, které národní úložiště jej vygenerovalo.

V zájmu zajištění plynulé výměny informací v procesu šetření alertů bychom Vás proto rádi požádali, abyste vždy uváděli ID alertu do předmětu e-mailu nebo jej měli při ruce při telefonickém hovoru.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.