Informační seminář o problematice FMD

31.10. a 23.11. proběhly informativní semináře k problematice protipadělkové směrnice se zaměřením na specifika procesů v lékárnách a nemocnicích.

Semináře byly určeny zejmna pro zástupce nemocnic, nemocničních i běžných lékáren, kteří dle Směrnice Evropského Parlamentu  2011/62/EU, také nazývané směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD), jsou dotčenými subjekty celého řešení a při výdeji léčivých přípravků na předpis budou od února 2019 povinně ověřovat v národním systému jejich pravost.

Zástupci Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL), SÚKL, nemocničních lékárníků a Porta Medica představili všem účastníkům semináře podstatné informace týkající se připravovaného systému, který má od února 2019 u léků vydávaných na předpis, prostřednictvím dvourozměrného kódu, umožnit ověřování jejich pravosti. Náplní semináře bylo zejména seznámení účastníku s rolemi jednotlivých subjektů, připravovanou legislativou a jejími dopady - zejména do procesů nemocničních lékáren i aktuálním stavem projektu. Závěrem byl představen i stručný přehled informovanosti trhu v souvislosti s diskutovanou problematikou.

Děkujeme všem účastníkům za aktivní přístup a věříme, že prezentované informace přispějí ke snadnější realizaci celého projektu.  

Videa s přednáškami k legislativě týkající se FMD a dopadem na procesy v lékárnách (nejen nemocničních) budou v nejbližší době k dispozici zde:

 

Prezentace je k dispozici zde:

 

 

 

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.