IT Workshop se Solidsoft Reply

30. listopadu 2017 proběhne workshop IT firem dodávajících software lékárnám, distributorům, nemocnicím a dalším subjektům dotčeným projektem ověřování pravosti léčiv (FMD) se zástupci Solidsoft Reply. 

Plánovaný workshop je určen pro IT odborníky, kteří budou připravovat změny v systémech využívaných lékárnami (včetně nemocničních), distributory či jinými subjekty oprávněnými vydávat léčivé přípravky. Účelem tohoto workshopu je poskytnout potřebné informace umožňující správně IT systémy upravit a napojit je na národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NMVS).

Pro přihlášení k účasti na workshop a více informací, zašlete, prosím, e-mail s kontaktními údaji nejpozději 7 dní před daným termínem na adresu info@czmvo.cz 

Podmínkou účasti na workshopu je registrace a podepsaná vzájemná Dohoda o zachovávání mlčenlivosti se společností Solidsoft Reply.

Část prezentací, která bude probíhat v anglickém jazyce bude tlumočena.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.