Jak správně uzavřít alert způsobený chybou KU?

Víte, že alerty, které vznikají chybou na straně koncových uživatelů, lze v AMS uzavřít buď jako technickou nebo procesní chybu?

06b - Uzavřeno - KU - Technická chyba

06f - Uzavřeno - KU - Procesní chyba - nelze vydat

 

Jaký je však mezi těmito stavy rozdíl?

 

Technická chyba většinou značí problém s identifikací balení, kdy není možné najít shodu mezi vloženými údaji do systému (čtečkou či manuálně) a daty nahranými v úložišti. Systém nemůže rozpoznat dané balení, protože alespoň jedna z hodnot jedinečného identifikátoru (PC, SN LOT, EXP) se neshoduje. 

To může být způsobeno např. nesprávným nastavením klávesnice, nízkou kvalitou snímače či chybou při manuálním zadání. Typickým důsledkem takové chyby je načtení příliš krátkého nebo dlouhého řetězce znaků, malých písmen, záměna znaků (např. O/0, 3/E, l/I) či záměna Y/Z.

Alerty které vznikají technickou chybou: 

A2 - šarže nenalezena (Sériové číslo je neznámé. Šarže nebyla nalezena. Byla vydána Výstraha.)

A3 - balení nenalezeno (Sériové číslo je neznámé. Byla vydána Výstraha.)

A68 - neshoda v číslu šarže (Identifikátor šarže neodpovídá zaznamenanému identifikátoru šarže. Byla vydána Výstraha.)

A52 - neshoda v datu exspirace (Datum exspirace se neshoduje se zaznamenaným datem exspirace. Byla vydána Výstraha.)

 

U procesní chyby je balení v pořádku nalezeno v úložišti, nicméně status jedinečného identifikátoru není Aktivní, proto nelze provést požadovanou transakci. Hlavní příčinou takových chyb je provedení opakované nebo nepovolené transakce. 

Někdo se snaží změnit status balení, které již bylo v systému vydáno či vyřazeno. 

Alerty, které vznikají procesní chybou:

A7 - balení již v požadovaném stavu (*text informuje uživatele že balení nelze vydat/vyřadit, nebo že balení již bylo vydáno/vyřazeno*)

A24 - změna stavu nemohla být provedena (*text informuje uživatele že balení nelze vydat/vyřadit, nebo že balení již bylo vydáno/vyřazeno*)

Prozatím nelze v případě procesní chyby balení vydat, jelikož jedinečný identifikátor byl zneplatněn a každý další pokus o výdej či vyřazení balení vyvolá alert. Připravujeme však nový postup řešení, který byl již schválen SÚKL a bude v blízké době implementován do AMS.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.