Léčivé přípravky s nahranými daty v NSOL k ověřování

Abychom umožnili všem připojeným koncovým uživatelům vyzkoušet si na několika baleních serializovaných léčivých přípravků, které mají lékárny či distributoři k dispozici, ověřování či případné vyřazení jedinečného identifikátoru (při výdeji nebo jiné změně stavu balení), dali jsme aktuální seznam nahraných dat k dispozici všem poskytovatelům SW řešení pro koncové uživatele. Toto by mělo umožnit ověřování ještě před účinností nařízení 9.2.2019 a zároveň zamezit vzniku zbytečných výstrah (alertů), kdy jsou ověřována balení, která jsou sice serializována, nicméně nemají nahraná data v NSOL.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.