Možné způsoby při ověřování LP třetí stranou

Víte, že existují dva doporučené způsoby řešení pro společnosti s distribučním oprávněním, za které léčivé přípravky smluvně ověřuje třetí strana?

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s. nabízí držitelům distribučního oprávnění, kteří přenesli smluvně povinnosti ověřování léčiv plynoucí z tzv. „protipadělkové legislativy“ na třetí stranu, dvě varianty, jak v této specifické situaci plnit Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161.

První variantou je řešení prostřednictvím tzv. EVA portálu (Emergency Verification Application). EVA portál slouží primárně jako nouzový verifikační systém k ověřování pravosti léčivých přípravků v případě problémů s aplikací či zařízením pro FMD koncového uživatele. Využití tohoto řešení nabízí omezené možnosti ověřování. V portálu lze provádět pouze ověření a vyřazení léčiva, a to manuálním vložením údajů, nikoliv s využitím čtečky. Do portálu EVA se lze přihlásit stejnými přístupovými údaji, které slouží pro přihlašování do systému NSOL. V případě volby této varianty není potřeba užívat lékárenský software. Využití portálu EVA je v těchto případech odsouhlaseno i Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Vstup do Portálu EVA naleznete zde (https://eva-cz.nmvo.eu).

Uživatelský návod pro EVA portál je součástí Návodu pro KU (k dispozici na webu czmvo.cz v sekcích Uživatelé systému/Lékárníci a Uživatelé systému/Distributoři).

 

Druhou variantou, která umožní ověřování pravosti léčiv, je standardně se připojit k systému NSOL prostřednictvím lékárenského či distribučního software. V takovém případě je nutné skrze software připojit k provozovně, založené v systému NSOL, ověřovací zařízení.

V případě obou variant je nutné podepsat Smlouvu o užívání vnitrostátního systému NSOL koncovými uživateli a připojit se k systému NSOL.

Postup registrace k NSOL a způsoby a možnosti jeho využívání najdete v dokumentech na webu czmvo.cz v sekcích Uživatelé systému/Lékárníci a Uživatelé systému/Distributoři.


V případě potřeby neváhejte kontaktovat pracovníky NOOL na adrese registrace@czmvo.cz.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.