Návštěva NOOL v lékárně

Dne 18. 5. 2022 dva zaměstnanci NOOL společně s dvěma pracovníky call-centra NOOL navštívili pravděpodobně největší lékárnu v České republice - na Budějovické v Praze 4. Díky vstřícnosti a ochotě zaměstnanců společnosti Medicon Pharm s. r. o. měli zástupci NOOL po delším čase možnost se opět detailněji seznámit s aktuální FMD praxí i z pohledu náročného provozu velké lékárny. 

Potěšilo nás, že až na opravdu malé výjimky na této lékárně nejsou problémy s dobou odezvy při požadavku na výdej. Vytvořili jsme uměle několik alertů a doba do přijetí informačního e-mailu o vzniklém alertu byla velmi krátká – téměř okamžitá, vlastní zpracování v našem AMS systému se pohybovala od 8 do 10 minut od doby vzniku alertu.  

Potvrdili jsme si, že lékárnou používaný lékárenský systém je na velmi dobré úrovni i z pohledu FMD (až na drobnou chybu při nesprávném vyhodnocování ručního vstupu). Zaměstnancům lékárny napomáhá i při řešení případných alertů a uvolňování LP z karantény. 

Trvalým problémem je náhodná chyba čteček (zejména při větší frekvence snímání) a dodavateli často zbytečné používání negativních 2D Matrix kódů (bílé na černém pozadí), které komplikuje a prodlužuje snímání. Dále pracovníci lékárny upozornili na nejasnosti okolo správného postupu při vyřazení ztracených či nečitelných balení (je neznámé SN) a na problém s baleními, která vrací pacient do lékárny jako reklamaci. V tomto případě nemohou nově vydané balení zneplatnit, protože na recept již bylo vydáno balení původní. Nové balení, vydané pacientovi, tak zůstává v NSOL stále aktivní. 

Zaměstnanci lékárny nám také zevrubně zodpověděli na řadu našich otázek. To nám jistě pomůže při dalším směřování a vývoji jak NSOL (Národního systému pro ověřování léčiv), tak i našeho Systému pro správu alertů (AMS).  

Velmi děkujeme společnosti Medicon Pharm s. r. o. za vstřícnost a těšíme se na další spolupráci.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.