Nové webové rozhraní pro správu alertů

Systém pro správu alertů provozovaný NOOLem je podpůrný systém k národnímu systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). Účelem tohoto podpůrného systému je usnadnit administrativu, spojenou s vyšetřováním alertů, a napomoci automatizaci celého procesu investigace.

Správa alertů může probíhat několika způsoby:

A. Odpověď na automaticky NOOLem zasílaný „klikací“ e-mail.

Stávající systém, může být i nadále využíván. Nebude ale již dále rozvíjen.

B. NOOL webové rozhraní pro správu alertů

Pro uživatele, kteří nemají vlastní systém pro správu alertů, nebo jim přímou integraci nedovolují pravidla jejich organizace, je k dispozici přístup do systému pro správu alertů NOOL pomocí uživatelský přívětivého webového rozhraní.

C. Přímá NOOL API komunikace

Integrace vlastního systému pro správu alertů uživatele se systémem pro správu alertů, provozovaným NOOLem pomocí API komunikace.

 

Více zde

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.