Novela zákona o léčivech s úpravami vztahujícími se k FMD byla vládou schválena 22.8.2018

Vláda schválila novelu zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.), jejímž cílem je umožnit fungování systému boje proti padělkům léčiv. Tento systém musí Česká republika zavést dle evropské legislativy.

Jak je zřejmé z mnoha informací, dostupných i na webu NOOL, od 9. února příštího roku se budou všechna léčiva na předpis povinně prověřovat v okamžiku vydání veřejnosti. Na vybraných léčivech se již nyní v rámci pilotního provozu systému objevuje nový 2D kód. V blízké budoucnosti jej ponesou všechny léky vydávané na předpis.

Systém bude znamenat pro pacienty prakticky absolutní jistotu, že dostali pravý lék, který navíc do lékárny doputoval legální cestou. V řadě evropských zemí byla i v legální distribuční síti zachycena padělaná, anebo zcizená a do systému opět navrácená léčiva, jež znamenají velké riziko pro uživatele. Nový kontrolní systém by měl spolu s udržením dosavadních vysokých standardů napomoci tomu, aby v České republice takový problém nikdy nenastal.

Snahou všech dotčených stran a subjektů zapojených do distribučního řetězce by mělo být dostát povinnostem, které jim implementace a provoz nového kontrolního mechanismu přináší, aby nebyla ohrožena dostupnost léčiv a plynulost výdeje.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.