Novinka v agendě MAH – příjemce faktury uživatelského poplatku

Faktura za uživatelský poplatek může být vystavena na společnost, kterou MAH určí jako plátce, resp. příjemce faktury. Nemusí být tedy vystavena přímo na držitele rozhodnutí, ke kterému se poplatek vztahuje.

MAH oznámí NOOL změnu fakturačních údajů písemně nebo e-mailem (info@czmvo.cz). Ať již v případě, že se mění subjekt, na který je faktura vystavena, nebo se mění adresa pro zasílání faktur, žádáme MAH o včasnou informaci o změnách. 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.