Novinky v AMS NOOL - Release 4.0 implementován do produkčního prostředí

Systém pro správu alertů NOOL byl v pátek 3. září 2021 aktualizován - proběhl release R 4.0 nových funkcionalit a opravy chyb identifikovaných doposud v rámci AMS. 

Podrobnější informace včetně printscreenů změn ve web rozhranní dostupné v uživatelské příručce a změnové dokumentaci na stránkách NOOL www.czmvo.cz, část Správa alertů v relevantních sekcích.

AMS – release 4.0 obsahuje úpravy uvedené zde:

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.