Osm měsíců od startu FMD – je nejvyšší čas začít plošně ověřovat!

Protipadělková směrnice (Falsified medicine directive, FMD) nabyla v zemích EU účinnost k 9. únoru 2019. Od té doby platí povinnost pro držitele registračního rozhodnutí propouštět na trh léčivé přípravky vybavené ochrannými prvky a koncoví uživatelé (lékárny a distributoři v některých specifických případech) musejí před výdejem lék ověřit a vyřadit ze systému. Cílem tohoto opatření je zabránění vstupu falzifikátů na evropský trh. Pro Českou republiku není hrozba falešných léků vysoká, ale byly již zachyceny zásilky padělků, které byly určeny pro český trh.

Za osm měsíců fungování prošel sytém několika „dětskými chorobami“, které byly odstraněny. Podzim by však měl proběhnout ve znamení přípravy na období, kdy za výdej neověřeného přípravku a nedodržení zákonem stanovaného postupu (ohlašovací povinnost) mohou být uděleny statisícové pokuty (koncoví uživatelé až 300 000 Kč, držitelé registračních rozhodnutí až 2 miliony).

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.