Ověřujete?

Je nejvyšší čas, aby začali ověřovat opravdu všichni! Blíží se konec období bez sankcí pro koncové uživatele systému pro ověřování léčiv!

Zbývá jen krátký čas, kdy vstoupí FMD do plného provozu. Koncoví uživatelé, kteří zatím váhali s ověřováním pravosti léků, budou ve značné nevýhodě oproti zkušeným, kteří pracují s NSOL na denní bázi a ověřování se pro ně stalo rutinní činností. Určitý podíl alertů generuje nesprávně nastavený IT systém koncového uživatele nebo čtečka. Proto je nutné ověřit nastavení software při plném zatížení dříve, než skončí bezsankční období.

Druhým vážným důvodem pro ověřování pravosti léčiv již na podzim 2019 je zkouška samotného systému (na evropské úrovni). Jako příklad prospěšné aktivity lékárníků lze uvést přechodné jarní potíže systému, které souvisely s centrální databází a uspořádáním jejich „uzlů“. Nebýt pravidelného načítání vysokého počtu kódů, nemusela by být závada odhalena a mohlo k výpadku systému dojít až v plném provozu. To by závažným způsobem zasáhlo do dostupnosti léků pro pacienty a současně mělo své ekonomické konsekvence pro všechny zainteresované.

V neposlední řadě soustavné ověřování léčiv umožní odhalit hlavní příčiny chyb, tzv. alertů. Na nápravě a odstranění chyb znemožňujících ověření pracují všechny subjekty, kterých se FMD týká.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.