Oznámení všem zainteresovaným subjektům ohledně implementace protipadělkové směrnice

Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a HMA vydala naléhavou výzvu ke všem zúčastněným stranám, týkající se zavádění ochranných prvků podle Směrnice o padělaných léčivých přípravcích 2011/62 /EU.

Upozornění Komise je jednoznačné: "Je důležité, aby všechny zúčastněné strany nyní podnikly všechny potřebné kroky, které zajistí dodržování nových pravidel. Zatím je stále relativně dost času se připravit."

Podrobnější informace naleznete v přiloženém dopise. V nejbližších dnech bude oznámení k dispozici i v českém jazyce.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.