Při opravě receptu či retaxaci nelze v NSOL opětovně vydat balení

Víte, že při opravě receptu nebo retaxaci nelze v systému NSOL provést opětovný výdej balení?

Jakmile je balení LP v systému NSOL jednou vydáno či vyřazeno, jedinečný identifikátor daného balení již není aktivní a každá další operace v systému vyvolá alert*. K tomu dochází kvůli podezření, že balení s tímto sériovým číslem mohlo být duplikováno padělateli a někdo se snaží jej vydat veřejnosti.

Při opravě receptu či retaxaci tak mějte na paměti, že dané balení již bylo vydáno a jakákoliv transakce v systému NSOL bude mít za následek vznik alertu. Pokud k takovým případům dochází v důsledku nastavení lékárenského informačního systému, obraťte se prosím na Vašeho SW poskytovatele. 

 

*Vyřazené balení lze v systému reaktivovat za těchto podmínek definovaných v čl. 13 NAŘÍZENÍ KOMISE v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 

  1. osoba provádějící úkon změny disponuje stejným oprávněním nebo zmocněním a působí ve stejných prostorách jako osoba, která jedinečný identifikátor vyřadila
  2. ke změně statusu dojde do deseti dnů od okamžiku, kdy byl jedinečný identifikátor vyřazen 
  3. u balení léčivého přípravku neuplynulo datum použitelnosti
  4. balení léčivého přípravku nebylo v systému úložišť zaregistrováno jako stažené, určené k likvidaci nebo odcizené
  5. osobě provádějící úkon změny není známo, že je balení odcizené
  6. léčivý přípravek nebyl vydán veřejnosti

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.