Připomínka - recertifikace IT firem

Připomínáme, že se blíží termín recertifikace  všech SW řešení pro FMD. Datum recertifikace bylo stanoveno na  31.ledna 2023!

Důvodem pro recertifikaci je zejména to, že většina IT firem v ČR byla certifikována na API ver. 1.0 - 1.5 (vesměs 2018-2019). Nyní je podporovaná verze API 2.4. Za uplynulé 3 roky byla provedena v rámci API řada vylepšení, která ale nemusely IT firmy ve svých FMD aplikacích využít, přestože by to z pohledu fungování, stability a bezpečnosti systému bylo žádoucí. Také jednotlivá SW řešení zcela jistě prošla vývojem, a ne vždy byl implementovány všechny potřebné API funkce zcela správně. Proto také všechny země, které používají řešení SolidSoft Reply již provedly recertifikaci všech IT společností, které poskytují řešení pro FMD na jejich trhu.


Upozornění: ve Smlouvě o užívání vnitrostátního systému NSOL koncovými uživateli se v kapitole 5 (čl.5.4) říká, že koncový uživatel je povinen používat pouze taková IT řešení, která jsou validována ze strany NOOL. Dále je zde uvedeno že: „Nesplnění povinnosti podle tohoto článku bude považováno za porušení podstatné povinnosti podle této Smlouvy“. Nebo-li koncový uživatel nesmí IT řešení, které nebylo certifikováno podle tohoto článku, připojit k Vnitrostátnímu systému NSOL ani Vnitrostátní systém NSOL s takovým IT řešením jakkoli užívat nebo k němu přistupovat, dokud není povinnost podle tohoto článku splněna.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.