Příprava pilotní fáze projektu pokračuje

Cílem pilotního provozu národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) je prověřit implementaci celého systému před jeho spuštěním do plného provozu a zpřístupněním pro všechny subjekty. Využití tzv. end-to-end řešení a reálných dat několika výrobců v produkčním prostředí umožní prověřit tok dat až ke koncovým uživatelům.

Ve spolupráci se společnostmi, které se budou pilotu účastnit, se připravují jednotlivé testovací scénáře a varianty distribuce tak, aby bylo možné ověřit dopady na existující procesy v distribuci a výdeji přípravků.

Úspěšné zvládnutí pilotu by mělo napomoci vnímání celé protipadělkové problematiky dalšími dotčenými subjekty.

Hlavním a největším přínosem pro účastníky pilotu je možnost v předstihu vyzkoušet a odladit úpravy vlastních systémů, interních procesů a připravit se na přechod do ostrého provozu.

V minulých dnech se podařilo úspěšně otestovat systém formou tzv. akceptačních testů, což je jedním z nezbytných předpokladů pro propojení evropského HUBu s národním systémem. Další plánované kroky validace musejí být před spuštěním pilotu ještě uskutečněny. Vzhledem k dosavadnímu průběhu validace a předpokládané dostupnosti serializovaných léčivých přípravků pro Českou republiku lze očekávat spuštění pilotní fáze projektu nejspíš v druhé polovině března až začátkem dubna.

 

Další setkání účastníků pilotu, kde budou sdíleny podrobnější informace o stavu přípravy pilotní fáze, proběhne prostřednictvím telekonference/webex  28.2.2018. od 14:00. Pozvánku všichni přihlášení zájemci o pilot obdrží e-mailem.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.