Přípravek PAXLOVlD lze dočasně vydávat i přes upozornění z NSOL na překročení doby exspirace

Přípravek PAXLOVID 150MG+100MG TBL FLM 30(20+10) lze dočasně vydávat i přes upozornění z NSOL na překročení doby exspirace.

Prakticky to znamená, že přípravek lze vydat a používat i přes upozornění* z NSOL (při pokusu o vyřazení jedinečného identifikátoru), že "léčivý přípravek nelze vydat po datu exspirace" (má se zlikvidovat). Toto oznámení nelze v NSOL odstranit. Některé software koncových uživatelů na ověřování léčiv lze ale nastavit tak, aby obsahoval potřebnou informaci, jak s balením naložit.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí spočívající v prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku PAXLOVID 150MG+100MG TBL FLM 30(20+10)). Kompletní informace najdete zde.  

Na webových stránkách SÚKL v sekci Covid-19/Důležitá upozornění byl zveřejněn informační dopis držitele rozhodnutí o registraci, jak správně s dotčenými baleními léčivého přípravku manipulovat po ověření UI, viz zde.

Od držitele rozhodnutí o registraci máme k dispozici informaci, že v prodeji je už pouze 1 ze 3 šarží, u kterých bylo prodlouženo datum použitelnosti. Jedná se konkrétně o šarži číslo GN3275.

*Toto upozornění/výstraha není předmětem investigace alertů.  

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.