Seminář pro poskytovatele IT SW řešení pro koncové uživatele FMD - MS Teams

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s. pořádá 14. září 2022 v 10:00 hod., pracovní IT seminář prostřednictvím MS Teams k problematice FMD (protipadělková směrnice).

Seminář je určen zástupcům všech IT společností, které na českém trhu zabezpečují nebo hodlají zabezpečovat komunikaci svých klientů, tj. lékáren, distributorů s Národním systémem pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). 

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s informacemi, týkajícími se dalšího rozvoje NSOL, systému pro správu alertů (AMS) a možných kroků k eliminaci chyb na straně koncových uživatelů.

K účasti na semináři je nutná registrace na e-mailové adrese: registrace@czmvo.cz

Na základě registrace budou rozeslány pozvánky na MS Teams call a poskytnuty přístupové údaje.

 Program:

  • Úvod & informační zdroje
  • Informace o rozvoji NSOL – R 11.0 (ukončení API 2.1), recertifikace IT firem
  • Informace o rozvoji NOOL Systému pro správu alertů (AMS R5.0, řešení procesních chyb, dvoustupňová autentifikace, certifikace pro AMS)
  • Nejčastější chyby způsobené koncovým uživatelem – vývoj, eliminace
  • Některé nedostatky v SW řešení IT firem (NSOL, AMS)
  • Diskuse
  • Doplněk - Informace o aktuální situaci – FMD 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.