Seminář pro poskytovatele IT SW řešení pro koncové uživatele FMD - skype call

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s. pořádá 31. října 2019 v 10,00hod. pracovní IT seminář - skype call k problematice FMD (protipadělková směrnice).
 

Seminář je určen zástupcům všech IT společností, které na českém trhu zabezpečují nebo hodlají zabezpečovat komunikaci svých klientů, tj. lékáren, distributorů s Národním systémem pro ověřování léčiv (NSOL). 

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s informacemi, týkajícími se rozvoje NSOL, systému pro správu alertů a kroků k eliminaci chyb na straně koncových uživatelů.

K účasti na semináři je nezbytná registrace na e-mailové adrese: registrace@czmvo.cz

Na základě registrace budou rozeslány pozvánky na skype call a poskytnuty přístupové údaje.

 

Předběžný program:

  1. Úvod
  2. Rozvoj Národního systému ověřování léčiv (NSOL) a představení základních informací k nejbližším releasům 
  3. Správa alertů v NOOL, aktuální stav systému pro správu alertů a představení API řešení
  4. Popis nejčastějších chyb, způsobených koncovým uživatelem (caps-lock, Y/Z, krátký/dlouhý řetězec) a jejich eliminace pomocí SW řešení
  5. Další témata
  6. Diskuse

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.