Status produktu či šarže je nadřazený statusu balení

Víte, že status produktu či šarže je nadřazený statusu jednotlivých balení?

Ověřování v systému NSOL probíhá vždy ve 3 úrovních. Produkt, šarže a balení. Balení lze úspěšně vydat/vyřadit, pouze tehdy, je-li status ve všech těchto úrovních aktivní. Pokud například systém již na úrovni produktu detekuje, že tento není aktivní (produkt byl stažen), další úrovně nebudou vyhodnoceny a balení nebude možné vydat. To samé platí v situaci, kdy produkt je sice aktivní, nicméně šarže již expirovala nebo byla odvolaná. Úroveň balení v takovém případě již není vyhodnocena.

Pokud je tedy produkt stažený či šarže expirovaná/odvolaná, statusy jednotlivých balení nejsou relevantní. 

V případě expirované šarže tak doporučujeme nevyřazovat jednotlivá balení do stavu „Destroyed“ (Zničeno). Zneplatnění všech balení je zajištěno již samotným statusem šarže.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.