Implementace musí být dokončena do 9. února 2019

STATUS REPORT

Zpráva o stavu implementace směrnice
o padělaných léčivých přípravcích (FMD)

Stát:                                                             Česká republika

Odpovědný pracovník:                             [Pavlína Štisová, projektová manažerka]

Datum:                                                       [18. ledna 2019]

Celková připravenost v zemi:               [Na stejné úrovni ve srovnání s většinou zemí]

Tato zpráva se týká stavu projektu, poskytuje všechny potřebné informace o aktuálním stavu implementace směrnice o padělaných léčivých přípravcích (FMD) v České republice, monitoruje průběh řídících pracovních aktivit ze strany Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) a technických pracovních aktivit v Národního systému ověřování léčiv (NSOL). Zpráva zároveň popisuje aktuální stav právního prostředí.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2019 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.