Technická příčina alertu - uzavření alertu přímo koncovým uživatelem

Víte, že od jara letošního roku může v Systému pro správu alertů koncový uživatel sám uzavřít své alerty způsobené technickou chybou v případě, že je následné ověření úspěšné?

 

Pokud je zřejmá chyba technického charakteru, tj. nesprávné nastavení čtečky nebo klávesnice (CapsLock, přepnutá klávesnice), chyba softwaru nebo nekorektní manuální zadání, může koncový uživatel takový alert uzavřít sám bez nutnosti zapojení držitele rozhodnutí o registraci (MAH).

Jestliže byla technická příčina odstraněna a následné ověření balení úspěšné, lze alert v AMS ihned uzavřít stavem “06b - Uzavřeno - KU - Technická chyba“, a to buď přes API přímo v lékárenském či distribučním software nebo s využitím webového rozhraní Systému pro správu alertů. Tento postup významně urychluje celý proces investigace, šetří čas MAHovi i koncovému uživateli, a hlavně umožňuje bezprostřední výdej léku pacientovi bez nutnosti uložení balení do karantény, jak ukládá povinnost dle FMD po dobu zjišťování příčiny vzniku alertu. Doporučujeme Vám proto takové alerty uzavírat přímo, za předpokladu, že ověření a vyřazení jedinečného identifikátoru proběhlo úspěšně.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.