Účast v pilotu projektu

Chcete mít jistotu, že se váš IT systém plně propojí s Národním systémem pro ověřování pravosti léčiv a zároveň využít intenzivní podpory a konzutací ze strany Solidsoft Reply?

Zapojte se do pilotní fáze a testování navrženého řešení.

Pro úspěšnou přípravu a realizaci projektu FMD hledáme dobrovolníky z řad výrobců, distributorů, lékáren, nemocnic a dalších dotčených subjektů.

Přihlášky do Pilotu uzavíráme 30.11.2017

 

Pilotní fáze projektu bude společně se Solidsoftem probíhat od března 2018. Přesný termín spuštění pilotního testování závisí zejména na připravenosti jednotlivých účastníků pilotní fáze a vyrobení prvních léčivých přípravků obsahujících ochranné prvky (tj. jedinečný identifikátor spolu s prostředky k ověření manipulace s nimi). 

Výhodou účasti v pilotní fázi projektu je bezesporu možnost v bezpečném testovacím prostředí za intenzivní podpory expertů ze Solidsoftu vyzkoušet funkčnost nastaveného řešení a získat dostatek času pro nápravu případných problémů. 

Pro přihlášení k účasti na pilotní fázi projektu a více informací, zašlete, prosím, e-mail s kontaktními údaji na adresu info@czmvo.cz 

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.