Ukončení činnosti organizace koncového uživatele (lékárny/distributora)

Víte, že NOOL by měl ukončit Smlouvu o užívání vnitrostátního systému NSOL v případě, že koncový uživatel ukončil svou činnost (pozbyl oprávnění vydávat léčivé přípravky veřejnosti nebo pozbyl povolení k distribuci)?

NOOL má právo s okamžitou účinností ukončit Smlouvu o užívání vnitrostátního systému NSOL, tedy tzv. odpojit koncového uživatele od systému ověřování léčiv (v NSOL deaktivovat organizaci a tím i všechny její provozovny). NOOL proto v případech, kdy dochází k ukončení činnosti koncového uživatele (nebo k převodu na jinou společnost), doporučuje koncovým uživatelům komunikovat tuto skutečnost s NOOL předem a domluvit se na řízeném postupu ukončení užívání systému NSOL (na adrese registrace@czmvo.cz).

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.