Upozornění - častý důvod vzniku alertů v systémech koncových uživatelů

Na základě podrobných analýz alertů, které se doposud objevily při ověřování pravosti léčiv, bylo zjištěno, že až téměř polovina alertů může být způsobena v důsledku chyb v řešení systému koncových uživatelů.

Nejčastěji se jedná o záměnu malých a velkých písmen, případně záměnu Y a Z v číslu šarže a dále "00" v datu exspirace. Ke všem 3 typům alertů uvádíme doplňující informace, které jsme poskytli i přímo zástupcům IT SW firem poskytujících řešení pro koncové uživatele Národního systému pro ověřování léčiv, a jsou k dispozici také v databázi Confluence společnosti Solidsoft Reply pro oprávněné uživatele.

Apelujeme tedy na dodavatele SW pro potřeby FMD pro koncové uživatele, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost.

I.1. Velká x Malá písmena

ID šarže i sériová čísla balení rozlišují velká a malá písmena. Musí vždy být shoda načtených znaků s hodnotami nahranými v databázi NSOL.

Přípustné znaky naleznete např v:  GS1 General Specification – str. 456 sada 82          

 

I.2. Záměna Y a Z - Problematika správného nastavení snímačů 2D kódů.

Pokud není snímač správně nastaven, dochází ke zbytečném vyvolávání velkého množství alertů. Problém typu záměny Z/Y se vyskytuje v řadě národních prostředích, nejen na českých klávesnicích. Koncový uživatel v případě dodávky řešení, týkající se problematiky FMD, nejspíše očekává, že se tímto problémem nebude muset zabývat. NOOL nemá žádné obecně použitelné řešení pro tuto problematiku, pouze očekává, že koncový uživatel používá nastavení dle specifikace GS1.

Více o této problematice např. v diskusi: Confluence databaze/Downloads and resources (pro registrované uživatele)

Možná je také taková konfigurace snímačů, která napodobuje numerické klávesnice namísto klávesnic (Alt+ číslo znaku). Většina skenerů emuluje toto chování. Více informací naleznete např. v dokumentech Confluence databáze/Using barcode scanners as kayboard emulators a podstránkách (pro registrované uživatele).

 

I.3. „00“ v datu

Některé SW, používané konečnými uživateli, se pokoušejí převádět datum exspirace, tam kde se vyskytuje „00“ v DD na nějaký konkrétní den.

Z hlediska alertů je ale určující výsledek porovnání shody dat v ID kódu a úložišti.  Pokud je na obalu "00", musí to být takto i přečteno, a jen takto porovnáváno se záznamem v úložišti.

Uživatelská interpretace takto vytvářeného data (např. pro upozornění na prošlé datum exspirace) musí důsledně dodržovat standardy GS1.

Viz.: GS1 General Specifications: 3.4.7 Expiration date: AI (17)

Podle specifikací GS1 existují pouze 2 možnosti: buďto se použije přesné datum nebo se použije pouze měsíc a rok. Formát pro datumovou položku je pevná délka o 6 numerických pozicích. Takže varianta, kdy se použije jako datum EXP jenom měsíc a rok, může být kódována pouze jediným způsobem, a to je s nulami na pozicích DD.  

Ta situace je u nás více akutní než jinde, protože SÚKL tradičně akceptoval (a asi to bude tak dělat i nadále) datum použitelnosti v okem čitelném formátu mm/rrrr.

EMVO nyní upřesnilo, že 00 v DD není 00:00:00:01, ale je třeba ho chápat jako 23:59:59:59 posledního dne v měsíci!

 

Materiály z EMVO k výše popsané problematice naleznete zde:

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.