Vakcínu Comirnaty lze dočasně vydávat i přes upozornění z NSOL na překročení doby exspirace - AKTUALIZOVÁNO

Vakcínu COMIRNATY lze vydat a používat i přes upozornění z NSOL (po ověření a vyřazení jedinečného identifikátoru), že léčivý přípravek nelze vydat po datu exspirace (má se zlikvidovat).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí spočívající v prodloužení doby použitelnosti léčivých přípravků COMIRNATY (přesná specifikace LP v odkazu níže) na 24 měsíců při dodržení teploty pro uchovávání v rozmezí -90 °C až -60 °C. Léčivé přípravky COMIRNATY lze distribuovat a vydávat po dobu použitelnosti v délce 24 měsíců.

Kompletní informace o prodloužení doby použitelnosti včetně přesné specifikace LP COMIRNATY, kterých se rozhodnutí týká, najdete zde

Prakticky to znamená, že i přes upozornění z NSOL (po ověření a vyřazení jedinečného identifikátoru), že léčivý přípravek nelze vydat po datu exspirace (má se zlikvidovat), lze tento přípravek vydat a používat. Toto oznámení nelze v NSOL odstranit; text informace zobrazené v informačním systému koncových uživatelů ale záleží i na nastavení v LIS.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.