Významný počet alertů A7 v EMVS

V průběhu ledna vznikl a byl distribuován v celém EMVS značný počet výstrah A7. Na vzniku se podílelo několik  faktorů, z nichž žádný nemá jednoduché řešení.

1. Změna konfigurace, požadovaná komunitou OBP, pro předávání dalších typů výstrah - nově zahrnula i typ A7. Dříve výstrahy A7 zůstaly komunitě OBP neviditelné.

2. Velký, nevyřízený objem dat, uchovávaných ve frontě opakování, která se najednou zpracovávala, i když zvýšenou rychlostí, měl za následek vygenerování obrovského množství starých výstrah, většinou typu A7. Ty se dodatečně předaly s časovým zpožděním od původní události, která je způsobila.

3. Změna časového razítka událostí, umístěných do fronty opakování v EU Hub, dále zhoršila problém generování a předávání starších výstrah A7 vytvořením více instancí výstrah ze stejné původní      události.

EMVO ve spolupráci s dodavatelem potvrdila, že nově vygenerovaná upozornění A7 nemají  za následek kumulativní účinek. Velký počet dosud nevyřízených událostí ve frontě opakování byl vymazán, a ta je nyní plně pod kontrolou. Protože většina událostí byla způsobena problémem s časovým razítkem, vytvářejícím více událostí, bylo doporučeno OBP a NMVO ignorovat všechny výstražné události A7 starší než 2021.

 

Dále byl v pátek 12. února 2021 vygenerován u jednoho OBP nadměrný počet výstrah (A7 pro trhy SSR a A24 pro trhy ARV), vyplývající z opakované akce vyřazování z provozu, prováděné OBP (pravděpodobně kvůli systémové chybě). Ve výsledku bylo vytvořeno přes 18 000 výstrah.

EMVO je v kontaktu s odpovědným OBP, aby pochopil přesnou hlavní příčinu a přijal nápravná opatření. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností neváhejte kontaktovat technickou podporu EMVO.

Podrobnosti v přiložených dopisech/oznámeních.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.