Webinář na téma Novinky v Systému pro správu alertů pro MAHy

Novinky v Systému pro správu alertů budou prezentovány během nadcházejících webinářů prostřednictvím MS Teams ve dnech: 7. září 2021 ve 14:00 hod. (česky) a 13. září 2021 ve 14:00 hod. (anglicky).

 

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z. s. pořádá prostřednictvím MS Teams pracovní seminář k problematice FMD (protipadělková směrnice) se zaměřením na řešení alertů a využití Systému pro správu alertů NOOL.

7. září 2021 ve 14:00 hod. (česky) 

13. září 2021 ve 14:00 hod. (anglicky) 

 

Seminář je určen zástupcům všech držitelů rozhodnutí o registraci (MAH), kteří působí na českém trhu a ​jichž se týkají povinnosti plynoucí z tzv. „protipadělkové legislativy“ (FMD).

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s informacemi týkajícími se využívání a rozvoje Systému pro správu alertů (AMS), řešení alertů v České republice a sdělení důležitých informací v souvislosti s řešením alertů.

 

K účasti na semináři je nezbytná registrace na e-mailové adrese: registrace@czmvo.cz

Na základě registrace budou rozeslány pozvánky na MS Teams call a poskytnuty přístupové údaje k účasti na semináři. 

 

Předběžný program:

 1. Úvod
 2. Řešení alertů v České republice
  • Proč využívat Systém pro správu alertů (AMS) NOOL
  • Alerty, přehledy, stav, nejčastější problémy
 3. Vysvětlení a popis situace u jednotlivých stavů alertů; doporučení, jak jednotlivé stavy správně používat
 4. Nový stav Systému pro správu alertů (AMS – release 4.0) - podrobná změnová informace a seznámení s novým procesním workflow
 5. Důležité informace z NOOL
  • Body dojednané se SÚKL v roce 2021 v souvislosti s řešením alertů
  • Plánované financování roku 2022
 6. Informace o přípravě celoevropského Systému pro správu alertů
 7. Srovnání ČR a ostatních zemí
 8. Diskuse

 

Z obou pořádaných seminářů budou pořízeny video záznamy (po odsouhlasení účastníky), které budou zájemcům na základě předchozí žádosti (na emailovou adresu registrace@czmvo.cz) zpřístupněny.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.