Webinář - Novinky v Systému pro správu alertů a Informace k ověřování pravosti léčiv v ČR

Ve dnech 20. června 2023 v 10:00 hod. (česky) a 22. června 2023 v 10:00 hod. (anglicky) se uskuteční semináře věnované zejména novinkám v AMS.

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z. s. pořádá prostřednictvím MS Teams pracovní seminář k problematice FMD (protipadělková směrnice) se zaměřením na novinky při řešení alertů v Systému pro správu alertů NOOL.

  • 20.6.2023 v čase 10:00 - 12:00 hod. (česky) 
  • 22.6.2023 v čase 10:00 - 12:00 hod. (anglicky) 

Seminář je určen zástupcům všech držitelů rozhodnutí o registraci (MAH) a distributorům, kteří působí na českém trhu a ​jichž se týkají povinnosti plynoucí z tzv. „protipadělkové legislativy“ (FMD).

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s informacemi týkajícími se novinek při využívání Systému pro správu alertů (AMS) a jeho rozvoje, řešení alertů v České republice a sdělení důležitých informací v souvislosti s řešením alertů.

K účasti na semináři je nezbytná registrace na e-mailové adrese: registrace@czmvo.cz

Na základě registrace budou rozeslány pozvánky/odkazy k připojení na MS Teams call.


Předběžný program:

1) Srovnání ČR s ostatními zeměmi z pohledu FMD

  • Srovnání ČR a ostatních zemí

2) Informace z provozu NSOL a NOOL

  • NSOL – stav a informace k provozu
  • Alerty, přehledy, stav

3) AMS

  • AMS – stav a informace k provozu
  • Alerty, přehledy

4) Doporučené postupy, zkušenosti z FMD 

  • Nejčastěji řešené otázky 
  • Informace – distribuce a MAH ve vztahu k alertům

5) Diskuse


Z obou pořádaných seminářů budou pořízeny video záznamy (po odsouhlasení účastníky), které budou zájemcům na základě předchozí žádosti (na emailovou adresu registrace@czmvo.cz) zpřístupněny.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.