Zasílání alertů/výstrah z EU HUBu na OBP

EU HUB doposud neposílá všechny alerty/výstrahy úrovně 5, které přijímá od NMVS, až na on-boarding partnery. Jedná se o tyto chybové stavy:

  • # A7   - Balení již v požadovaném stavu
  • # A24 - Změna stavu může být provedena
  • # A68 - Nesoulad s datem vypršení platnosti

EMVO nyní připravuje úpravu EU HUB tak, aby byly předávány všechny alerty/výstrahy z národních systémů pro ověřování léčiv (NMVS) až k on-boarding partnerům (OBP).

EMVO bude dále komunikovat o termínech a informovat, jakmile bude tato změna provedena.


Důležitost výše uvedené nápravy je vnímána jako vysoká.  OBP a MAH, jakmile budou o těchto výstrahách lépe informovaní, budu moci podniknout příslušné kroky k odstranění příčin alertů, a v důsledku toho dojde ke snížení jejich počtu.

V České republice - o těchto doposud z EU HUB nezasílaných alertech/výstrahách NOOL informuje jednotlivé držitele rozhodnutí o registraci (MAH) nebo přímo OBP - díky vlastnímu podpůrnému systému pro správu alertů -  již nyní.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.