Změna e-mailů pro správu NSOL

Upozorňujeme v předstihu na plánovanou změnu a sjednocení e-mailových účtů, které jsou využívány při operacích v NSOL administraci (registrace uživatelů, autentifikace, změna hesla, zakládání a editace umístění (provozoven) a zařízení).

Současné adresy: solidsoft.emvs.nbs@reply.eu, emvsauthorization@emvs.eu

Nová e-mailová adresa: nmvsauthorisation@nmvo.eu

Tato změna bude realizována současně s nasazením nového releasu R5. To je plánováno na cca 13. srpna 2019. Změna se týká všech prostředí (PROD, IQE i ITE).

Doporučujeme velmi všem uživatelům NSOL, aby si uvedenou adresu zaregistrovali na své tzv. white listy (seznam povolených adres) tak, aby nedocházelo k její blokaci ze strany ANTISPAM filtrů.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.