Změna support týmu

NOOL informuje o změně v týmu podpory

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) si dovoluje informovat své partnery o změně fungování týmu podpory (tzv. support team), ke které dojde k 1. únoru 2023. Po dlouholeté spolupráci se společností Innovation One s.r.o., která NOOL poskytovala služby externího call centra, přechází tato agenda přímo do NOOL. Nově tedy bude tým podpory řízen přímo z kanceláře NOOL.

Pro uživatele systémů Národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) a Alert management systému (AMS) se nic nemění. Nový tým podpory naváže práci předchozího týmu, a bude dále poskytovat odbornou asistenci v rámci aplikace FMD v České republice. Veškeré telefonické kontakty na NOOL zůstávají neměnné. POZOR! Změna e-mailové adresy na: support@czmvo.cz

Dne 1. února 2023 prosím počítejte s omezením dostupnosti podpory. Všechny linky budou plně k dispozici od 2.února 2023, a to ve všedních dnech od 08:30 do 17:00.

Tímto NOOL děkuje společnosti Innovation One za spolupráci a současně jí přeje mnoho úspěchů při realizaci dalších projektů.

 

Kontakty:

Obecná podpora a řešení alertů

+420 224 834 153

support@czmvo.cz

 

Registrace

+420 224 834 153

registrace@czmvo.cz

 

Činnost týmu podpory

Tým podpory (support team) NOOL je vlastní tým podpory uživatelů NSOL a AMS a je nyní tvořen výhradně zaměstnanci NOOL. Support team NOOL vystupuje jako prostředník komunikace mezi uživateli systémů NSOL a AMS (držiteli rozhodnutí o registraci – MAH, koncovými uživateli – KU) během celého procesu řešení alertů.

Klíčovou povinností týmu je zajištění předávání informací mezi uživateli a jejich všeobecná podpora při požadavcích v souvislosti s Protipadělkovou směrnicí (FMD) a primárně s řešením alertů. Komunikace může probíhat prostřednictvím telefonických hovorů, e-mailů nebo přímo v AMS.

Support team disponuje vysokou mírou znalosti problematiky FMD, kterou neustále rozšiřuje o každodenní poznatky z praxe. V případě dotazů je tak schopen poskytnout odbornou radu či uživatele odkázat na relevantní zdroj informací. Jednotliví členové týmu mezi sebou sdílí své zkušenosti a znalosti.

Součástí pracovní náplně support teamu je rovněž práce s alerty v AMS, a to zejména v situacích, kdy jeden ze subjektů (MAH/KU) není k AMS připojen. Operace v AMS zahrnují pravidelnou kontrolu stavu řešení alertů, u kterých si MAH/KU vyžádal spolupráci s NOOL, alokaci alertů na operátory, vkládání souborů a záznamů o komunikaci, zasílání přednastavených zpráv a práci se skupinami alertů.

 

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.