Změny ve smlouvě s koncovým uživatelem NSOL

Přístup koncových uživatelů k vnitrostátnímu systému NSOL je zřizován na základě uzavření Smlouvy o užívání vnitrostátního systému NSOL („Smlouva“). NOOL uzavřel s většinou koncových uživatelů Smlouvu přede dnem 9. února 2019, tedy ve verzi 2. 

Dne 9. února 2019 byl zahájen ostrý provoz vnitrostátního systému NSOL a v souvislosti s tím bylo vypracováno nové znění Smlouvy - verze 3. Verze 3 Smlouvy obsahuje některé nové závazky NOOL oproti verzi předchozí. 

Pro období, než budou s jednotlivými koncovými uživateli postupně uzavřeny dodatky ke Smlouvě zohledňující toto doplnění, NOOL prohlašuje, že se i vůči koncovým uživatelům, se kterými má podepsánu Smlouvu ve verzi 2, ujímá všech závazků obsažených ve verzi 3 Smlouvy. Za tímto účelem NOOL vydává níže uvedené Prohlášení, včetně přehledu nových závazků NOOL. 

V nejbližších dnech budou koncoví uživatelé prostřednictvím emailu vyzváni k akceptaci dodatku smlouvy_verze 3 prostřednictvím portálu NOOL.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.