Práci s alerty je třeba provádět v produkčním prostředí AMS

Víte, že práci s alerty je třeba provádět v produkčním prostředí AMS?

Při komunikaci s KU i MAH se setkáváme s případy, kdy se nedaří prostřednictvím AMS alert vyřešit, přestože je aplikován doporučený postup. Ve většině případů je kamenem úrazu testovací prostředí AMS, které je určeno pouze pro zkoušení funkcionalit, a nikoliv pro práci s alerty. 

Pokud jste v testovacím prostředí, v adresním řádku je adresa https://sandbox.czmvo.cz/. Dalším charakteristickým znakem je žlutý pruh v horní části obrazovky, který informuje: POZOR! - TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ! Nepoužívejte pro komunikaci s NOOL!

 

Testovací prostředí umožňuje nácvik správy alertů a simulaci různých situací dle procesního workflow. Veškeré operace však slouží pouze k testovacím účelům a nemají žádný vliv na alerty v produkčním prostředí. 

Pro reálnou správu alertů se prosím vždy ujistěte, že jste přihlášení v produkčním prostředí, a nikoliv v testovacím. Poznáte jej jednoduše tak, že v adresním řádku vašeho prohlížeče vidíte https://portal.czmvo.cz/alerts/.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.