Souhlas s licenčními podmínkami užívání Systému pro správu alertů (NOOL AMS)

Upozorňujeme uživatele našeho AMS (Systému pro správu alertů), že od 14. dubna 2022 bude od uživatelů vyžadován souhlas s licenčními podmínkami užívání AMS

Tyto licenční podmínky stanovují pravidla pro připojeni a přístup k systému a pro jeho užívání. Jedná se o obecné a zcela běžné podmínky při používání bezúplatně poskytované softwarové aplikace.

Při prvním vstupu uživatele dané organizace do webového rozhraní AMS se zobrazí text licenčních podmínek. Na konci textu je nutné potvrdit souhlas s podmínkami kliknutím na potvrzovací okno „Souhlasím s podmínkami“. Bude vyžadován jeden souhlas jednoho uživatele za danou organizaci. Žádné další aktivity nejsou požadovány. 

Upozornění: Pro ostatní uživatele AMS (lékárny, distributoři) se nyní připravuje dodatek ke stávající Smlouvě o užívání vnitrostátního systému NSOL, který bude mimo jiné obsahovat i souhlas s licenčními podmínkami pro užívání AMS.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.