Připojení k NSOL lze vázat pouze na doménu, nikoliv fixní IP adresu

Při testování R6.0.2 v prostředí IQE bylo zjištěno, že někteří koncoví uživatelé používají v konfiguraci připojení (endpoints) IP adresu serveru místo doménového jména systému NSOL (FQDN).

Použití IP adresy není v souladu s designem projektu FMD a může vést k přerušení provozu, pokud dojde ke změně IP adresy. K té může dojít kdykoliv v běžném provozu, ale upozorňujeme, že k ní dojde při nasazení R6.0.2 do produkčního prostředí, které je plánováno na 30.- 31.10.2019!

Žádáme koncové uživatele Národního systému pro ověřování, aby zkontrolovali konfiguraci koncového bodu v software, případně o kontrolu požádali své dodavatele IT služeb.

URL adresy všech koncových bodů jsou uvedeny v databázi Confluence (dokumentace systému NSOL, dostupná pro certifikované dodavatele řešení pro FMD).

V případě, že uživatel uplatňuje restrikce na odchozí a příchozí komunikaci (firewall), je třeba povolit provoz na doménu NSOL, nikoliv na konkrétní IP adresu/y.

V případě pochybností kontaktujte svého dodavatele IT!

DŮLEŽITÉ!

Pokud zjistíte, že máte konfiguraci nebo firewall nastaven přímo na IP adresu, proveďte urychleně změnu nastavení na doménové jméno. Pokud to nejste schopni zabezpečit do 30. října 2019, informujte neprodleně NOOL na adrese it@czmvo.cz. V opačném případě můžete mít problém s připojením do NSOL po implementaci R6.0.2 do ostrého provozu.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.