Webinář pro poskytovatele SW řešení pro koncové uživatele FMD

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s. pořádá 6. září 2023 v 10:00 hod., pracovní IT seminář prostřednictvím MS Teams k problematice FMD (protipadělková směrnice).

Seminář je určen zástupcům všech IT společností, které na českém trhu zabezpečují nebo hodlají zabezpečovat komunikaci svých klientů, tj. lékáren, distributorů s Národním systémem pro ověřování pravosti léčiv (NSOL). 

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s informacemi, týkajícími se dalšího rozvoje NSOL, systému pro správu alertů (AMS) a možných kroků k eliminaci chyb na straně koncových uživatelů.

K účasti na semináři je nutná registrace na e-mailové adrese: registrace@czmvo.cz

Na základě registrace budou rozeslány pozvánky na MS Teams call a poskytnuty přístupové údaje.

Program:

 • Úvod & informační zdroje
 • Informace o rozvoji NSOL
  • NSOL R12 – přehled změn
  • Recertifikace IT firem – shrnutí, některé nedostatky
  • NSOL R13, R14 – vyvíjené a připravované úpravy
  • Připravované změny v re/certifikaci IT firem
 • Informace o rozvoji NOOL Systému pro správu alertů (AMS)
  • Přehled změn v AMS R6 - R7.A
  • API 2.0 - dvoustupňová autentifikace
  • Vyvíjené a připravované úpravy v AMS R7.B a R8
  • Řešení alertů Level 3
  • Certifikace firem pro AMS (API komunikace)
 • Nedostatky v SW řešeních IT firem (NSOL, AMS)
 • Stav řešení alertů v ČR z pohledu koncových uživatelů (lékárny, distributoři)
 • Diskuse
 • Doplněk – Data a informace o aktuální situaci FMD

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.