Typy organizace (Lékárna x Distributor) v NSOL

Víte, že v NSOL musí mít koncový uživatel správně nastaven typ organizace?

Do NSOL se připojují dva typy organizací – Lékárna a Distributor. Pro každý tento typ musí být v NSOL vytvořena zvláštní organizace se zvláštním přístupem. Pokud se jedná o společnost, která je současně lékárnou i distribucí, musí být v NSOL založena 2x (jednou jako typ Lékárna, podruhé jako typ Distribuce). Jednotlivé provozovny je pak potřeba vytvořit pod správným typem organizace (lékárny pod Lékárnou a sklady pod Distribucí).

Pokud máte provozovnu (lékárnu, sklad) založenou pod nesprávným typem organizace, je potřeba takovou provozovnu zrušit a založit ji znovu správně. V případě zjištění nesrovnalosti v typu organizace v NSOL kontaktuje pracovníky NOOL na adrese registrace@czmvo.cz.

Podrobný uživatelský návod ke správě údajů v NSOL najdete zde.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2023 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.